مطالب منتشر شده در دسته ی "طرح های پژوهشی"

ارسال طرح پژوهشی

لطفا جهت ارسال طرح هاي پژوهشي خود به لينك زير مراجعه نماييد: http://ris.shmu.ac.ir راهنمای ثبت طرح در سامانه پژوهشی

ادامه مطلب »

نحوه درج افيليشن

مركز تحقيقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران Neurosciences Research Center Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran

ادامه مطلب »

طرح های پژوهشی مرکز

ادامه مطلب »